Logo icon

VEDIS

Kategorija Cits, apkaime: Rīga, Rīgas pilsēta, autors: SIA Dagmaara


VEDIS ir viegli saprotama notikumu karte, kuru sauc arī par tīmekļa bāzētu procesu vadības sistēmu uzņēmumiem. Moto - kārtība ir ērtība!

371€  līdz šim no   39,000€
371€  /   39,000€
0 Sekundes atlikušas

371€ (0%)

14 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 39,000€ līdz Maijs 24, 2016 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Ja ieguldītājs VEIDS projektā ir juridiska persona (komersants), šis ieguldījums ir formējams kā ziedojums publisko un privāto partnerattiecību biedrībai "Zied zeme". Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss, kas dod komersantam tiesības saņemt nodokļa atlaides. Juridiskām personām saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākumu nodokli" 20.1 pantu, uzņēmumu ienākumu nodokli samazina par 85% no ziedotajām summām, tomēr kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no aprēķinātā nodokļa kopējās summas. Fiziskām personām likums "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" 10.panta pirmā daļa nosaka, ka ziedoto summu var iekļaut attaisnotajos izdevumos, tomēr šie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20 % no kopējā aprēķinātā nodokļa. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piem., internetbankas izdruka).

Maksājumiem uz no PB tiek piemērota komisija (1-5%, atkarībā no summas). Veiksmīga projekta gadījumā šīs izmaksas ir paredzētas projekta budžetā, taču naudas atgriešanas gadījumā, ja projekts nesasniedz savu mērķi, tie būs atbalstītāja izdevumi.

SIA Dagmaara

Par SIA Dagmaara

VEDIS ir tīmekļa bāzēta procesu vadības sistēma, kas sākotnēji adaptēta grāmatvedības nozares speciālistu vajadzībām.

Uzdod jautājumu