Logo icon

Vareni suņi, vareniem mērķiem

Kategorija Cits, apkaime: Riga, Latvia, autors: Enija Grīga


Servisa suņu fotoizstāde, kā dzīves stāsts par palīdzīgas ķepas sniegšanu no pirmā acu skatiena.

35€  līdz šim no   940€
35€  /   940€
0 Sekundes atlikušas

35€ (3%)

4 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 940€ līdz Septembris 13, 2021 un tādēļ netika finansēts
balsot12

Virzoties uz kopīgu mērķi

Ikdienas pienākumu veikšana ikvienam var sagādāt sava veida grūtības un palīdzīga roka noder vienmēr. Vai arī ķepa? Cilvēkiem ar invaliditāti vai citiem veselības traucējumiem, nepieciešamas sirsnīgas rūpes, nedalīta uzmanība un palīdzība. Šādās reizēs talkā nāk dzīvnieki, un bieži vien tie ir tieši suņi - servisa suņi, kuri ir īpaši apmācīti, lai palīdzētu un rūpētos par savu labāko draugu. Saikne starp servisa suni un cilvēku ar īpašām vajadzībām ir neizmērāma. Tā uzlabo un veicina līdzdalību sabiedrībā, kā arī mudina veidot dialogu starp dažādiem sabiedrības locekļiem.

Ņemot vērā Servisa suņu biedrības TEODORS biedru pieredzi, viena no galvenajām problēmām ir sabiedrībā pastāvošais informācijas trūkums par servisa suņiem un viņu misiju. Nereti cilvēks, dodoties sabiedrībā ar servisa suni – vai tā būtu kafejnīca, veikals, kino vai kāda cita publiska iestāde, saskaras ar dažādu viedokļu, aizvainojumu un neizpratnes paušanu no apkārtējiem. No neizpratnes veidojas arī cilvēku ar īpašām vajadzībām neiekļaušana sabiedrībā.

Realizējot fotoizstādi “Vareni suņi, vareniem mērķiem”, kopīgiem spēkiem vēlamies attīstīt ideju par fotoizstādi, ar kuras palīdzību, veicinātu sabiedrības izpratni par servisa suņiem, izceļot viņu dzīves ciklu, īpašus kopā brīžus ar labākajiem draugiem, un patiesiem dzīves stāstiem par ikdienu ar servisa suni.

Fotoizstāde “Vareni suņi, vareniem mērķiem” tiks izvietota Rīgā, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA. Ņemot vērā situāciju Latvijā un, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, tiks lemts par to, vai izstāde būs pieejama tikai augstskolas piederošajiem vai ikvienam, kuram ir vēlme izstādi aplūkot. Fotoizstādes laikā, ar finansiāla atbalsta palīdzību, centīsimies iegūt papildus līdzekļus biedrības TEODORS servisa suņu aprīkojuma iegādei.

Image title

Servisa suņu biedrība TEODORS

Servisa suņu biedrība TEODORS dibināta 2013. gadā, un 2016. gadā organizācija ieguva sabiedriskā labuma statusu. Biedrība ir sabiedriska organizācija, kas darbojas uz ziedojumu un brīvprātīgā darba principa, un tās mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību. Viens no galvenajiem biedrības uzdevumiem ir veicināt suņu-pavadoņu un citu servisa suņu (asistentu, signālsuņu, terapijas) kustības attīstību Latvijā. Pastāvēšanas laikā Servisa suņu biedrība TEODORS ir apmācījusi divpadsmit suņus-pavadoņus un vienu suni-asistentu. Vidēji servisa suņi strādā 7-10 gadus, tad dodas pelnītā atpūtā. Servisa suņu iegāde, un ar tiem saistīto izdevumu segšana, Latvijā balstās uz līdzcilvēku dāvinājumiem, ziedojumiem un brīvprātīgo darbu. Latvijā servisa suņu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti netiek finansēta vai finansiāli atbalstīta no valsts budžeta. Biedrībai pašlaik uz suni-pavadoni rindā ir 17 cilvēki, un uz suni asistentu 4 cilvēki. Kopumā šobrīd Latvijā uz 10 000 cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir 15 suņi-pavadoņi un uz 32 783 cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir 1 suns-asistents.

Iepazīsties ar servisa suņu nozīmi

Servisa suņi palīdz cilvēkiem viņu ikdienas funkciju veikšanā, sniedz neatsveramu emocionālo atbalstu un palīdz dialogā ar sabiedrību, tādējādi veicinot sekmīgu iekļaušanos tajā. Šādu suņu pakalpojumu izmantošana rada cilvēkam daudz lielākas mobilitātes iespējas, drošības un stabilitātes sajūtu. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem un neredzīgiem cilvēkiem servisa suņi atrod un iedod rokās priekšmetus - nokritušas atslēgas, balto spieķi, čības, palīdz atrast ieeju ēkās, kāpnes un izeju no ēkas, tāpat palīdz arī orientēties veikalos. Savukārt, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tie sniedz atbalstu, pārvietojoties no/uz ratiņkrēsla, atrod, iedod nokritušus priekšmetus, palīdz novilkt apģērbu, atver durvis un ieslēdz/izslēdz gaismu. Tomēr pats galvenais, ko sniedz servisa suņi, ir iespēja būt neatkarīgam, pilntiesīgam sabiedrības loceklim.

Pievienojies superkomandai

Fotoizstādes idejas autores ir augstskolas RISEBA maģistra studentes - Enija Grīga, Anete Baltā, Annija Cimermane un Enija Āboliņa. Kopā meitenes nolēma palīdzēt servisa suņu biedrībai TEODORS aktualizēt tēmu par servisa suņiem, kā arī izglītot daļu sabiedrības par šādu suņu lomu cilvēku dzīvēs, kuriem ir redzes vai kustību traucējumi. Meitenēm šī tēma ir sirdij tuva un nozīmīga, tāpēc, vēloties, lai ikviens cilvēks var justies sabiedrībā pieņemts un saprasts, tiek organizēta fotoizstāde “Vareni suņi, vareniem mērķiem”.

Fotogrāfe Elīna Ansone karjeru aizsākusi iemūžinot savus tuvākos mīluļus - suņus un zirgus. Pēc atgriešanās no Šveices Alpiem, kur ar fotografēšanu sāka nodarboties profesionāli, Elīna ar lielāko prieku dodas īstu piedzīvojumu un mīlestības pilnās fotosesijās dabā gan ar pāriem, gan ģimenēm, gan arī visiem ģimeņu mīluļiem. Elīna uzskata: "Dzīvniekiem ir īpaša loma cilvēka dzīvē un mēs - cilvēki - varam daudz mācīties no šīm brīnišķīgajām būtnēm, lai uztvertu visu vieglāk, būtu šeit un tagad, vairotu prieku un nesavtīgu mīlestību."

Image title