Logo icon

Ucināmie panti mazulīšiem

Kategorija Literatūra, apkaime: Riga, Rīgas pilsēta, autors: Inga Beitina


Biedrība bērniem "DROŠI un KOŠI" izdos ucināmos pantus pašiem mazākajiem (1-3 gadi) grāmatiņā "Te pelīte miltus mala".

1,511€  līdz šim no   1,500€
1,511€  /   1,500€
0 Sekundes atlikušas

1,511€ (100%)

54 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Aprīlis 05, 2016
balsot0

Mums ir plāns šogad izdod visus 5 pantus - par kukulīti, par pirkstiņiem, par kundziņu un zirdziņu, par zīlīti žubīti un par pelīti. Tās ir radītas no cietā kartona, arī iekšlapas.

Projektu banka šoreiz galvenā vieta ir ierādīta grāmatai "Te pelīte miltus mala". Grāmatai ir 16 lappuses un tās izmērs ir 15 x 16 cm

Lai nodrukātu 1000 eksemplārus, mums vajag Jūsu palīdzību!

Vienas grāmatas budžeta sadalījums:

  • Grāmatas redaktors ( mūsu līdzfinansējums)

  • Ilustrators (atbalsts no VKKF)

  • Grāmatas makets (mūsu līdzfinansējums)

  • Administratīvie izdevumi (transports, ISBNN kods u.c.) (mūsu līdzfinansējums)

  • Grāmatas druka (Projektu bankā saziedotais)

  • Piegāde ( Projektu bankā saziedotais)