Logo icon

Piedarbs.lv sastopas darbi un darītāji

Kategorija Tehnoloģija, apkaime: Latvija, autors: Biedrība PIEDARBS


Piedarbs.lv - atrodi uzticamu meistaru vai palīgu tik ērti, kā nekad iepriekš!

70€  līdz šim no   2,000€
70€  /   2,000€
0 Sekundes atlikušas

70€ (3%)

4 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 2,000€ līdz Augusts 17, 2016 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Kas ir Piedarbs.lv

Piedarbs ir projekts efektīvai resursu apmaiņai starp Latvijas iedzīvotājiem, izmantojot mūsdienīgus līdzekļus. Piedarbs.lv - virtuāla satikšanās vieta nelielu darbu darītājiem un to pasūtītājiem. Tas ir virtuāls tirgus, kur cilvēks ievada uzdevumu, kas jāpaveic, un tas automātiski tiek izsūtīts tiem lietotājiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem un var to paveikt. Tā var būt palīdzība dārza darbos, uzkopšanā, remontdarbos, jebkas, arī intelektuāli ietilpīgāki darbi.

Image title

Projekta nozīme

Ir cilvēki, kam ir laiks un prasmes, bet maz finansiālu resursu, un ir cilvēki, kam ir finansiāli resursi, bet maz laika. Platformas darbības izpausme ir koordinācijas īstenošana, izmantojot virtuālus rīkus, lai šādu divu veidu cilvēki varētu vienkārši un ērti sadarboties, bagātinot cits cita dzīvi.

Piedarbs.lv palīdz interneta vidē drošā, uzticamā un ērtā veidā satikties līdzās esošiem cilvēkiem, kuriem savstarpēji ir, ar ko apmainīties, atbrīvojot laiku dzīves būtiskajām nodarbēm vienam un dodot iespēju nopelnīt, liekot lietā savas prasmes, otram. Interneta platforma kalpos par virtuālu tikšanās vietu, kurā sastopas tie, kuriem nepieciešams, lai tiktu paveikts kāds darbs, ar tiem, kuriem ir iespējas un vēlme to paveikt.

Image title

Šis pakalpojums sniedz ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības sociālo aspektu risināšanā, radot iespēju personai gūt ienākumus nelabvēlīgas ekonomiskās situācijas apstākļos, kā arī piedāvājot alternatīvu nodarbinātības formu tiem, kas nevēlas būt darbinieki, strādājot vienam uzņēmumam, tradicionālajā 9-17 formātā. Šis pakalpojums nodrošina vienkāršu un ērtu veidu būt pašnodarbinātajam, rodot lielāku elastību, daudzveidību dzīvē, motivāciju un gandarījumu par padarītajiem darbiem.

Mūsuprāt, tehnoloģiskās inovācijas vien nespēs atrisināt mūsdienu pieaugošās vides problēmas. Mēs esam pārliecināti, ka izšķiroša daļa no risinājuma ir tādas sociālo inovāciju formas kā šī, kas nodrošina jaunus veidus efektīvai resursu apmaiņai kopienu ietvaros. Papildus tiek izaicināts arī tradicionālais nodarbinātības formāts, kas nesekmē indivīda patiesās apmierinātības ar dzīvi pieaugumu neelastīgā 9-17 režīma dēļ.

No sludinājumu portāliem tas atšķiras ar to, ka tā ir godīga, droša vide - ikviena lietotāja identitāte būs apstiprināta, ikviens lietotājs saņem vērtējumus. Turklāt izmantošana ir ievērojami ērtāka.

Kā nonācām pie idejas

Mēs bieži redzam, cik neērti un lēni parādās iespējas gūt citus ienākumus, ja darba pazaudēšanas vai citu apstākļu dēļ tādi ir nepieciešami pietiekami ātri. Vienlaikus bieži var dzirdēt, ka kāds meklē kādu uzticamu cilvēku, kas varētu palīdzēt izdarīt kādu darbu, dažkārt tas ir nepieciešams diezgan steidzami. Mēs saskatījām problēmu un redzējām arī tās iespējamo risinājumu, izmantojot mūsdenu tehnoloģiju iespējas un sharing economy (jeb dalīšanās ekonomikas) tendences.

Nepieciešamais finansējums

Esam izstrādājuši platformas sākotnējo versiju. tikko esam palaiduši platformu plašākai testēšanai, vienlaikus vēl veicam nemitīgus uzlabojumus. Kamēr testējam sākotnējo versiju piedarbs.lv pilnveidošanai nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu. Lai to padarītu ērtāku, funkcionālāku, nepieciešami vēl virkne ieguldījumi, kas lielākoties ir programmētāja, webdizainera darbs, izveidosim arī ērtu tiešsaistes norēķinu sistēmu, saziņu ar īsziņu starpniecību, mazākā mērā papildus finansējums noderēs arī mārketinga izdevumiem.

Mārketings nepieciešams, lai Piedarbu sāktu lietot pēc iespējas vairāk cilvēku - gan kā pasūtītāji, gan kā darītāji. Jo vairāk cilvēku lietos Piedarbu, jo labāk un ērtāk strādās šī darītāju un pasūtītāju virtuālās satikšanās sistēma.

Līdz šim esam ieguldījuši savus privātos līdzekļus, un, ja gūsim vēl nelielu atbalstu no sabiedrības, varēsim būt brīvi no investoru vai finanšu institūciju interesēm, tādēļ varēsim pieņemt lēmumus primāri sabiedrības interesēs.

Mēs

Komandas pamatā esam trīs - projekta vadību īsteno Lilija Apine un Jānis Ušča, programmēšanas lietas dara Valdis Kļoviņš, palīdz arī citi draugi. Mēs redzam sevi kā komandu, kas šo projektu var realizēt, jo patiešām vēlamies redzēt ideju īstenojamies dzīvē - lai šāda platforma var ilgstoši pastāvēt, lai tā spētu kļūt finansiāli pašpietiekama, palīdzot Latvijas iedzīvotājiem.

Ieguldītājiem

Platformas sākotnējās versijas testēšanas laikā piereģistrēšanās iespējama tikai ar ielūgumem, lai saglabātu ierobežotu lietotāju loku. Ikviens ieguldītājs varēs uzsākt platformas izmantošanu uzreiz pēc kampaņas beigām, negaidot brīdi, kad piereģistrēšanās būs pieejama visiem. Pēc platformas gala versijas izstrādes uzdevuma pasūtītājiem būs jāmaksā par pakalpojumu 10% apmērā no kopējās uzdevuma izpildes vērtības papildus atlīdzībai darītājam. Ar kuponu būs iespējams uzdevumu pasūtīt bez platformas izmantošanas maksas.

PAR 5 € VAI VAIRĀK

Ieguldītājs saņems kuponu 1 uzdevuma pasūtīšanai bez platformas izmantošanas maksas.

PAR 10 € VAI VAIRĀK

Ieguldītājs saņems kuponu 2 uzdevuma pasūtīšanai bez platformas izmantošanas maksas.

PAR 15 € VAI VAIRĀK

Ieguldītājs saņems kuponu 4 uzdevuma pasūtīšanai bez platformas izmantošanas maksas.

PAR 20 € VAI VAIRĀK

Ieguldītājs saņems kuponu, kas derīgs 3 mēnešus uzdevumu pasūtīšanai bez platformas izmantošanas maksas.

PAR 30 € VAI VAIRĀK

Ieguldītājs saņems kuponu, kas derīgs 6 mēnešus uzdevumu pasūtīšanai bez platformas izmantošanas maksas.

PAR 50 € VAI VAIRĀK

Liels tev paldies! Ieguldītājs saņems kuponu, kas derīgs 1 gadu uzdevumu pasūtīšanai bez platformas izmantošanas maksas + Liela krūze ar Piedarba video varoņu Harija un Kārļa attēliem

PAR 80 € VAI VAIRĀK

Liels tev paldies! Ieguldītājs saņems kuponu, kas derīgs 2 gadus uzdevumu pasūtīšanai bez platformas izmantošanas maksas + Liela krūze ar Piedarba video varoņu Harija un Kārļa attēliem + Iespēja redzēt sevi starp atbalstītājiem piedarbs.lv sākumlapā 6 mēnešu garumā.

Ielūgums un kupona kods ieguldītājiem tiks nosūtīts uz e-pastu 3 dienu laikā pēc kampaņas beigšanās!

Piedarbs.lv sastopas darbi un darītāji!

www.piedarbs.lv

Biedrība PIEDARBS

Par Biedrība PIEDARBS

Piedarbs.lv - virtuāla satikšanās vieta nelielu darbu veicējiem un to pasūtītājiem, efektīvai resursu apmaiņai starp Latvijas iedzīvotājiem

Uzdod jautājumu