facebook_pixel_id
221€ no 2,140€
Laiks beidzies
Projekta ideja ir atdzīvināt Imanta Ziedoņa darbu animāciju, un veicināt jaunu audiovizuālu mācību materiālu izveidi.