Logo icon

Naudas meistarības kurss jauniešiem

Kategorija Cits, apkaime: Jelgava, Latvia, autors: Ričards Pāns


Video kursa izstrāde un grāmatas izdošana personīgo finanšu plānošanas prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai jauniešiem.

198€  līdz šim no   5,700€
198€  /   5,700€
0 Sekundes atlikušas

198€ (3%)

9 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 5,700€ līdz Maijs 29, 2019 un tādēļ netika finansēts
balsot0

PROJEKTA TĀME:

ONLINE VIDEO KURSA UN DARBA BURTNĪCAS IZSTRĀDE -----

Sastādītāja honorārs 1147 EUR

Autortiesību maksājumi (audio un attēli) 191 EUR

Filmēšana un montāža 676 EUR

Video kursa izplatīšana un reklamēšana 175 EUR

GRĀMATAS IZDOŠANA -----

Autortiesību maksājumi un redaktora darbs (teksts) 934 EUR

Literārā korektūra 487 EUR

Atlīdzība grāmatas māksliniekam (vāka dizains, makets) 565 EUR

Tipogrāfijas izmaksas (1000 eks./ ~100 lpp.) 1200 EUR

Izmaksas grāmatas sūtīšanai atbalstītājiem: 325 EUR

Ričards Pāns

Par Ričards Pāns

Autors, uzņēmējs, personīgo finanšu plānošanas entuziasts, par savu mērķi ir nospraudis jauniešu izglītošanu personīgo finanšu jautājumos.

Uzdod jautājumu