Logo icon

Meta izstrāde Lēdurgas baznīcas krogam

Kategorija Pilsētvide, apkaime: Lēdurga, Lēdurgas pagasts, autors: Lēdurgas Ezerkalni


Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projekts, meta izstrāde, kas kalpos par būtisku iestrādi būvprojektam.

735€  līdz šim no   3,780€
735€  /   3,780€
0 Sekundes atlikušas

735€ (19%)

32 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 3,780€ līdz Oktobris 19, 2021 un tādēļ netika finansēts
balsot19

PROJEKTĒŠANAS DARBU GRAFIKS (pavisam 28 dienas) OBJEKTS: Lēdurga, Emiļa Melngaiļa ielā 2a. Krogus ēkas atjaunošana

II PROJEKTĒŠANAS DARBI no xx/xx līdz xx/xx, kopā 28 dienas

IZMAKSAS KOPĀ: 2976 EUR PVN 21%: 624,96 EUR Transakciju apstrādes izmaksas: 180 EUR

PROJEKTS KOPĀ: 3780,96 EUR

PIEZĪMES [1] Izmaksās iekļauta projektēšana tikai Objekta robežās. [2] Izmaksās nav iekļauta projekta realizācijas autoruzraudzība. [3] Ar īpašuma jautājumiem saistītos skaņojumus nodrošina Pasūtītājs.

DARBA UZDEVUMS • Sagatavot ēkas stāvu plānu shēmas uz inventarizācijas plāna bāzes, • Izstrādāt ēkas rekonstrukcijas metu,

Projektētājs izstrādā visus nepieciešamos projekta sagatavošana darbus, tai skaitā objekta arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un logu apsekošanu u.c darbus saskaņotā apjomā, kas uzskaitīti līguma Pielikumā nr.x.

Projektēšanu veiks sertificēts arhitekts, kas specializējies vēsturisko ēku projektēšanā un atjaunošanā. Kam ir arī restauratora kvalifikācija.

Rasējumu oriģināli un digitālie fotonegatīvi paliek Projektētāja arhīvā. Projektētājam ir atļauts paturēt kopijas no visiem projekta dokumentiem kā informatīvus un atsauces materiālus. Projektētājam ir tiesības iekļaut savos reklāmas un profesionālajos materiālos Projektam izstrādāto projektu attēlus, tai skaitā ārējo fasāžu un iekštelpu fotogrāfijas. Projektētāja materiālos nedrīkst iekļaut konfidenciālu Pasūtītāja informāciju.

Lēdurgas Ezerkalni

Par Lēdurgas Ezerkalni

Biedrības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu Lēdurgas apkaimē.

Uzdod jautājumu