Logo icon

Mācies viegli! Matemātikas spēles.

Kategorija Spēles, apkaime: Cēsis, Cēsis Municipality, autors: Laila Bērziņa


Spēle, kas atvieglo mātemātikas apgūšanu, padarot to interesantāku. Katrs pareizs rezultāts ir atslēga uz nākamo uzdevumu!

197€  līdz šim no   2,750€
197€  /   2,750€
0 Sekundes atlikušas

197€ (7%)

11 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 2,750€ līdz Septembris 28, 2015 un tādēļ netika finansēts
balsot0

"Mācies viegli!"

Šī spēle ir radīta, lai padarītu matemātikas mācīšanos interesantāku. Izmantojot to stundās, spēles uzdevums notur skolēnu uzmanību, padara mācīšanās procesu aizraujošāku, un katrs bērns var strādāt savā individuālajā ritmā. Pēc savu skolēnu pozitīvajām atsauksmēm par mācību procesa dažādošanu, sapratu, ka spēle "Mācies viegli!" ir jānodrošina arī citu skolu bērniem. Tādēļ šobrīd "Mācies viegli!" startē Projektu bankā, lai izgatavotu spēli 1.-4. klases skolēniem.

Image title

Spēle

"Mācies viegli!" ir veidota pēc domino principa. Skolēnam priekšā tiek noliktas vairākas spēles kartiņas ar uzdevumiem un atbildēm. Pēc vienas kartiņas uzdevuma atrisināšanas, tās atbilde ir jāmeklē uz kādas no pārējām kartiņām. Pareizās kartiņas atbilde ir jāliek iepriekšējās galā un jārisina tās uzdevums, lai tiktu pie nākamās kartiņas. Kad visas kartiņas ir atrisinātas, tēma ir "uzvarēta" un skolēns var ķerties pie nākamās.

Matemātikas stundu pieredze rāda, ka spēle, pirmkārt, ļauj katram strādāt savā individuālajā ritmā, otrkārt, aizrauj skolēnu rēķināšanās procesā. Spēle rada sajūtu, ka skolēnam ir konkrēts uzdevums, kuram ir mērķis- tikt pie citiem uzdevumiem. Spēles azarts aizēno faktu, ka skolēns rēķina un mācās. Tas noņem spriedzi un skolēnam ir lielāks prieks atrasties matemātikas stundās.

Image title

"Mācies viegli!" - kādēļ mēs tam ticam

20 gadu laikā, kas nostrādāti skolā, es vienmēr esmu centusies ieviest jaunas metodes, kas uzrunā skolēnus. Esmu sapratusi, ka bērnus ieinteresē darbība, uzdevums, spēle un misija,kas jāizpilda. Lai nodarbinātu visus bērnus klasē, svarīgi ir, lai visi būtu motivēti darboties, uzdotais darbs būtu izpildāms un katrs varētu nodemonstrēt savu veikumu. "Mācies viegli!" pieeja sevi ir pierādījusi kā labu apvienojumu starp spēli un mācību procesu. Bērnam ir skaidrs mērķis, kādēļ viņam ir jāatrisina uzdevums, un vēlme atrisināt tos visus. Turklāt "Mācies viegli!" ir ļoti vienkāršs un pieejams formāts, kuru var izmantot gan skolā, gan mājās.

Spēle no A līdz Z ir manis pašas veidota, izmantojot materiālu, kas gatavots mācību stundām. Laika gaitā, dodot spēli saviem skolēniem, emu veikusi dažādus uzlabojumus un pielāgojumus. Piedāvājot spēli citiem matemātikas skolotājiem, esmu saņēmusi daudzas pozitīvas atsauksmes, kas mani motivē turpināt un radīt spēles arī cita vecuma skolēniem.

Mācību gada beigās, izvērtējot matemātikas stundu kvalitāti, skolēni visbiežāk piemin, ka patikušas tieši tās stundas, kurās izmantota spēle "Mācies viegli!". Personīgi esmu novērojusi, ka skolēniem ar spēli ir vieglāk nostiprināt apgūto tēmu, un ir labi rezultāti pārbaudes darbos.

Kas ir izdarīts, un kas vēl darāms

Pirmā spēle, kas piemērota 5.-6. klašu skolēniem, tik radīta 2014.gadā ar Attīstības finanšu institūcijas ALTUM aizdevuma palīdzību. Esmu to vedusi uz semināriem un konferencēm, devusi citiem skolotājiem. Spēle gūst atzinību, un tas motivē iet plašumā. Šobrīd ir tapusi spēle 1.-4. klasēm, kas palīdz apgūt matemātisko darbību pamatus pašiem mazākajiem. Lai spēles ražošanu un komplektāciju varētu pabeigt līdz 2015./2016. mācību gada sākumam, ir nepieciešami EUR 2750,-. Par ieguldījumu es piedāvāju pretim saņemt pašu spēli, iespēju kļūt par lieldraugu un uzlikt savas kompānijas logotipu uz spēles kastītes iepakojuma, kā arī nosūtīt spēļu komplektus savai pirmajai skolai, kā pateicību par jaukajiem bērnības gadiem.

Ja mums visiem kopā izdosies ieguldīt vairāk naudas, lai spēli attīstītu, vēl padomā ir iepakot kastes, lai piedāvātu veikalos, un strādāt pie kārtīgas mārketinga kampaņas.

Mans lielākais mērķis ir, lai ikvienam Latvijas skolēnam ir pieeja "Mācies viegli!" spēlei, un matemātika tiek apgūta ar prieku.