Logo icon

Latviskās dzīvesziņas paSaule

Kategorija Tehnoloģija, apkaime: Rīga, Rīgas pilsēta, autors: Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS


Sadarbības tīkls - internetā publiski pieejama, latviskās dzīvesziņas notikumu un kopienu karte.

1,950€  līdz šim no   1,800€
1,950€  /   1,800€
0 Sekundes atlikušas

1,950€ (108%)

54 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Decembris 20, 2015
balsot0

Tradīcija vieno latviskās dzīvesziņas ceļā!

Atjaunināts Decembris 10, 2015

Smeļoties zināšanas latviešu tautas tradīcijā, senču atstātajā mantojumā, aktualizējot tā nozīmi un lomu šodienas sabiedrībā, 28. novembrī, Ādažu kultūras centrā pulcējās latviskās dzīvesziņas pārstāvji, tradīciju kopas un latviešu kopienas Latviskās dzīvesziņas paSaules SADARBĪBAS SAIETĀ.

Sadarbības saiets bija viens no jaunā latviešu sadarbības tīkla Latviskās dzīvesziņas paSaule pasākumiem, kas vienoja latviešus ar mērķi nostiprināt latviešu tautai raksturīgo tradīciju, kultūru un dzīvesziņu, tautas ilgtspējas un attīstības stiprināšanai.

Saietā dalībnieki savstarpēji dalījās gan savā pieredzē, gan smēlās gudrību senču atstātajā mantojumā. Roberts Šilings biedrības „Saulesrits” pārstāvis uzsvēra, ka svarīgi ir mūs senču mantojumu padarīt aktuālu, norādot: „Mantojums ir svēts, taču tam jābūt ir praktiski pielietotam. Zināšanas, bez to praktiskā pielietojuma, ir pilnīgi bezjēdzīgas.”

Runātāju vidū bija tādas personības kā Maruta Voitkus – Lūkins, Aina un Gvido Tobji, Jānis un Dace Vītoli, Valdis Celms. Saietā ģimeņu folkloras kopa Garataka, Druvienas cilts, kustība Spēkozols, etnobotānikas pārstāvis Ingus Zālītis un Kaspars Strazdiņš, kurš savu dzīvi vada saskaņā ar dabu dalījās pieredzē, rosinot būt aktīviem, atbildīgiem un domāt ilgtermiņā, balstot savu rīcību latviskajā dzīvesziņā.

Mūsu senču atstātajā mantojumā mēs varam smelties zināšanas, kurās balstīt savu dzīvi. Tradīcija ir kā latviešu tautas ilgmūžības ceļazīme. Latviskā dzīvesziņa māca lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai. Palīdz saprast savas dzīvošanas dziļāko jēgu, paaudžu paaudzē mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē, tautā, cilvēcē.

Valdis Celms, uzrunājot Sadarbības saieta dalībniekus uzsvēra, ka „Tradīcija ir tā, kas palīdz nenomaldīties, tā rāda ceļu”, norādot, ka visvērtīgākais ir tas, ko mēs paši caur savu pieredzi esam pieņēmuši kā savas zināšanas, šādā veidā turpinot Baltu un cilvēces pastāvēšanas ceļu. „Mēs bijām, mēs esam, mēs būsim”, ar šādiem iedvesmojošiem vārdiem, V. Celms noslēdz savu uzrunu.

Sadarbības saiets ir solis tuvāk mērķim, kuru izvirzījuši jaunā sadarbības tīkla Latviskās dzīvesziņas paSaule veidotāji, proti, Latvijas 100. gadā dāvāt Latvijai latvisku Latviju, ilgtermiņā nodrošinot latviešu tautas pastāvēšanu. Lai sasniegtu šo mērķi latviskās dzīvesziņas pārstāvji tiek aicināti pievienoties sadarbības tīklam, kas redzamā formā izpaudīsies, ka Latviskās dzīvesziņas notikumu un kopienu karte, kas sniegs visaptverošu informāciju, par kopienām, kopām un notikumiem. Karti varēs lietot ikviens, kurš grib veidot savu dzīvu caur latvisko dzīvesziņu. Vairāk par sadarbības tīkla kartes izveidi informāciju var meklēt ŠEIT

Sadarbības saietu rīkoja Ādažu Kultūras centra tradīciju kopa „Ābols”, sadarbojoties ar Radošo apvienību DZĪVOTPRIEKS un Latviskās dzīvesziņas paSauli.

Saieta norise bija iespējama pateicoties sociāli atbildīgiem uzņēmumiem SIA „Kurbads un Ko”, SIA „Spilva”, SIA „Printmix”, grauzdētavai Rocket Bean un citiem.

Kontakttālrunis: 29289859; e-pasts: pasaule@latviskadziveszina.lv

Aug latviskās dzīvesziņas pasaule

Atjaunināts Novembris 22, 2015

Augošā zinātkāre par mūsu tautas tradīcijām, izpaužas izglītojošu, praktisku un izklaidējošu pasākumu piedāvājumā. Aizvien palielinās to cilvēku loks, kas sāk apzināties latvisko dzīvesziņu un interesēties par tradicionālo kultūru. Image title

Lai stiprinātu savstarpējo sadarbību un izpaust mūsu dzīvesziņu, Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS ir ierosinājusi veidot latviskās dzīvesziņas paSauli.

Latviskās dzīvesziņas paSaules rašanās iemesls ir stiprināt tautas kultūru uzturošo latviešu sadarbību organizējot gan kultūras, gan izglītojošus, gan praktiskus pasākumus, veidojot pētījumus, rakstus, publikācijas, uzskates materiālus. Kopīgi svinēt gadskārtas svētkus, tikties klātienē lekcijās, konferencēs, forumos, nodarbībās, amatu darbnīcās, kur ikviens interesents var iegūt informāciju par mūsu tradicionālo kultūru un latvisko dzīvesziņu, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma pārmantojamību un tautas identitātes saglabāšanu mūsdienu globalizācijas laikmetā.

Lai vienotos par latviskās dzīvesziņas jēdziena izpratni, norisinājies ekspertu darbs vairāku gadu garumā. Darbā vairākās konferencēs un regulāru darba grupu tikšanos ietvaros, ir radīta latviskās dzīvesziņas jēdziena definīcija. Tās veidošanā piedalījušies tādi savu jomu speciālisti kā valodnieks Austris Grasis, Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts, Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs Andrejs Broks, tradicionālās kultūras pētniece Aīda Rancāne, saeimas deputāts Dāvis Stalts, mākslas zinātņu maģistrs Valdis Celms, folkloriste Gunta Saule, Baltu zīmju enerģētikas zinātājs Ziedonis Kārkliņš, pedagoģijas zinātņu doktore Gunta Siliņa – Jasjukēviča un citi.

<strong>Nākamais kopīgais darbs ir radīt sadarbības tīklu, kas būs pieejams internetā, kā latviskās dzīvesziņas notikumu un kopienu karte.</strong> Sadarbības dalībnieku kopīgi uzturēts, nepārtraukti atjaunots ziņu avots par tradicionālās kultūras pasākumiem, atbalsta punktiem, organizācijām un kopienām, kas mērķtiecīgi izzina un kopj mūsu tautas tradīcijas un iesaistās zināšanu tālāk nodošanā.

Šobrīd vietnē latviskadziveszina.lv ir apskatāms izstrādāts plānotās interneta vietnes ieceres uzmetums – skice: Image title

Lai īstenotu šo ieceri ir uzsākts finansējuma līdzdalības projekts sadarbībā ar Projektu Banku, kur ikvienam ir iespēja kļūt par latviskās dzīvesziņas paSaules daļu dodot savu pienesumu mērķa sasniegšanai. Projektam nepieciešamais finansējums tiks izmantots vietnes izstrādei no pašiem pamatiem – programmatūras izveidei, kas nodrošinās optimizētu informācijas atjaunošanu un datu bāzes veidošanu, aktuālo informāciju vienlaikus papildinot vairākiem simtiem lietotāju – latviskās dzīvesziņas kopējiem visos Latvijas novados un latviešu kopienu centros visā pasaulē.

Latviskās dzīvesziņas paSaule veicinās latviešu kopību – sadarbības tīkla karte darbosies kā saziņas centrs starp tiem, kas vēlas izzināt un stiprināt savu patību caur tautas tradīcijām un latviskās dzīvesziņas kopējiem.

Mūsu senči gadu tūkstošiem ir dzīvojuši saskaņā ar dabu un Visuma likumiem, kopdami mūsu zemi, lai tā būtu spēcinoša un auglīga nākamajiem simtiem paaudžu. Mums jāturpina mūsu tautas iesāktais un jāstiprina latviskā dzīvesziņa, gan to kopjot, gan daudzinot, gan nodrošinot tās gaitu līdzi laikam. Image title

Mēs esam šaiSaulē, dzīvojam zem Saules – Pasaulē, pēc Saules rita – ejam pa Saules ceļu, paSaulei!

www.latviskadziveszina.lv

Loading
Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS

Par Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS

DZIVOTPRIEKS.LV ir Radošās apvienības DZĪVOTPRIEKS interneta krājums dabiskas dzīves un Latviskās dzīvesziņas meklētājiem.

Uzdod jautājumu