Logo icon

Latviskās dzīvesziņas paSaule

Kategorija Tehnoloģija, apkaime: Rīga, Rīgas pilsēta, autors: Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS


Sadarbības tīkls - internetā publiski pieejama, latviskās dzīvesziņas notikumu un kopienu karte.

1,950€  līdz šim no   1,800€
1,950€  /   1,800€
0 Sekundes atlikušas

1,950€ (108%)

54 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Decembris 20, 2015
balsot0

Kas ir latviskā dzīvesziņa?

Viedu ļaužu izstrādātu Latviskās dzīvesziņas definējumu var iepazīt vietnē www.latviskadziveszina.lv

Kas atjauninās informāciju kartē?

Mūsu pulks aizvien aug un kartes papildināšanai mēs sapulcēsimies tik, lai būtu pa vienam latvietim no katra novada un latviešu kopienas centra visā pasaulē, kas gatavs vēstīt par notikumiem savā apkaimē.

Kāds būs projekta rezultāts?

Projekta rezultātā tiks izveidota brīvi pieejam elektroniska karte, kas nepārtraukti tiks atjaunota un papildināta ar notikumiem, vietām un cilvēkiem, kas stiprina un daudzina latvisko dzīvesziņu un tradicionālo kultūru.

Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS

Par Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS

DZIVOTPRIEKS.LV ir Radošās apvienības DZĪVOTPRIEKS interneta krājums dabiskas dzīves un Latviskās dzīvesziņas meklētājiem.

Uzdod jautājumu