Logo icon

Kamēr ārsts ceļā... Rokasgrāmata

Kategorija Cits, apkaime: Rīga, Latvija, autors: Jupiter Media Project


Grāmata par pirmo palīdzību veselībai kritiskās situācijās. KĀ IZGLĀBT SEVI UN CITUS. Izdzīvošanas mini enciklopēdija

948€  līdz šim no   6,118€
948€  /   6,118€
0 Sekundes atlikušas

948€ (15%)

63 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 6,118€ līdz Augusts 31, 2018 un tādēļ netika finansēts
balsot0
  1. PROJEKTA KOPĒJIE IZDEVUMI:
 • Sastādītāja honorārs (RU) 500 EUR

 • Tulkojums (LV) 400 EUR

 • Redaktori (LV + RU) 914 EUR

 • Literārā korektūra (RU + LV) 600 EUR

 • Atlīdzība grāmatas māksliniekam (koncepcija, dizains, makets) 667 EUR

 • Makslinieka honorārs (zimējumi) 575 EUR

 • Tipogrāfijas izmaksas (LV 3000 eks./ 128 lpp) 2211 EUR +PVN

 • Tipogrāfijas izmaksas (RU 2000 eks./128lpp) 1474 EUR +PVN

 • Projekta administrēšana (LV+ RU) 6568 EUR

Kopā bez PVN – 13909 EUR

PAVISAM KOPĀ – 14682,85 EUR

Jupiter Media Project

Par Jupiter Media Project

Žurnālistu un redaktoru komanda, kurus apvienoja ideja palīdzēt cilvēkiem. Ja izglābsim kaut vienu dzīvību, tad nebūsim velti strādājuši.

Uzdod jautājumu