Logo icon

Galda futbola galds Rīgas Biznesa skolā

Kategorija Spēles, apkaime: Rīga, Rīgas pilsēta, autors: Mārtiņš Šmits


Vēlamies stiprināt Rīgas Biznesa skolas studentu kopienu nodrošinot studentiem iespēju kvalitatīvi atpūsties un uzlabot savstarpējās saites.

511€  līdz šim no   500€
511€  /   500€
0 Sekundes atlikušas

511€ (102%)

44 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Aprīlis 06, 2017
balsot0

ENG

Riga Business school started their operations in 1991 offering quality MBA studies; however, since 2012 RBS opened their BBA program. RBS is a small but strong community that has made several socially responsible businesses as well as other business development projects in Latvia. We, students of RBS, believe that together we can strengthen the RBS community and improve everyday life of students by providing them with an opportunity to relax between lectures, creating an environment where both bachelor and master students could form and invigorate their mutual bonds, therefore, creating potential for organizing future bonding events. "Projektu banka" provides a great platform where RBS students and alumni as well as other people can easily and comfortably contribute to the project's development.

In the scope of this project, we intend to by a quality foosball table Garlando G-500 Evolution which will be placed in the student lounge at RBS. The table will be accessible to every student and guest of the school for free.

The name and surname of each contributor will be engraved on the table.

Three main reasons for backing are:

Image title

  1. Dean's list should not be the only way of having your name engraved in RBS;
  2. Vending machine should not be the only place where to hang around during breaks;
  3. Next Student Union event should not be the only way of engaging with your peers.

After successful campaign closing we will organize an official foosball table opening event where each contributor as well as other students and graduates will be welcomed to test their foosball skills on the new table.

Contribute to the project and become a part of RBS history.

LV

Rīgas Biznesa skola savu darbu uzsāka 1991. gadā piedāvājot kvalitatīvas biznesa studijas maģistra grāda līmenī, taču kopš 2012. gada RBS aktīvi mācās arī bakalaura studenti. RBS ir maza taču spēcīga kopiena, kas kopīgiem spēkiem radījuši vairākus kā sociāli atbildīgus, tā arī citus biznesa vidi un biznesa domāšanu attīstošus projektus Latvijā. Mēs, RBS studenti, uzskatām, ka kopīgiem spēkiem mēs varam stiprināt RBS kopienu un uzlabot studentu ikdienu nodrošinot studentiem iespēju atpūsties starp lekcijām, radot vidi, kurā gan bakalaura, gan maģistra studenti varētu veidot un spēcināt savas savstarpējās saites un radot potenciālu saliedējošu aktivitāšu organizēšanai nākotnē. Projektu banka nodrošina lielisku platformu, kurā RBS studenti un absolventi, kā arī citi cilvēki ērtā un vienkāršā veidā var sniegt savu atbalstu projekta attīstībai.

Projekta ietvaros plānots iegādāties kvalitatīvo Garlando G-500 Evolution galda futbola galdu, kurš tiks novietots RBS studentu atpūtas telpā. Galds būs pieejams ikvienam studentam un skolas viesim bez maksas.

Ikviena ieguldītāja vārds un uzvārds tiks uz mūžiem iegravēts uz paša galda futbola galda.

Trīs galveni iemesli, kāpēc ieguldīt:

Image title

  1. Dekāna sarakstam nevajadzētu būt vienīgajam veidam, kā ierakstīt savu vārdu RBS sienās;
  2. Vienīgajai vietai, kur pavadīt laiku starp lekcijām nevajadzētu būt pie tirdzniecības automāta;
  3. Nākamajam Studentu apvinības pasākumam nevajadzētu būt vienīgajam veidam, kā veidot attiecības ar citiem studentiem.

Pēc veiksmīga kampaņas noslēguma tiks organizēts oficiāls galda atklāšanas pasākums, kurā ikviens ieguldītājs būs īpaši gaidīts viesis un ikviens students varēs izmēģināt spēkus galda futbola meisterībā uz jaunā galda futbola galda.

Ieguldi un kļūsti par daļu no RBS vēstures.

Mārtiņš Šmits

Par Mārtiņš Šmits

Rīgas Biznesa skolas students - Iniciatīvas "Galda futbola galds Rīgas Biznesa skolā" līdzautors.

Uzdod jautājumu