Logo icon

Filma Mīlestība uz stundu

Kategorija Kino un Video, apkaime: Rīga, Latvija, autors: Filma Mīlestība uz stundu


LKA Nacionālās Filmu skolas īsfilma ''Mīlestība uz stundu'' ir laikmetīgs stāsts par pieaugšanu saistībā ar mīlestības meklējumu.

460€  līdz šim no   400€
460€  /   400€
0 Sekundes atlikušas

460€ (115%)

22 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Jūnijs 10, 2021
balsot22

Finanšu līdzekļi nepieciešami dažādu tehnisko un māksliniecisko izdevumu segšanai, to skaitā autoratlīdzībām, kostīmu iegādei, filmēšanai nepieciešamo telpu un tehnikas īrei un transporta izdevumiem.

Filma Mīlestība uz stundu

Par Filma Mīlestība uz stundu

Projektu ierosina un īsteno LKA Nacionālās filmu skolas Bakalauru studiju programmas ‘’Audiovizuālā māksla’’ studenti.

Uzdod jautājumu