Logo icon

Dickens street - The Other

Kategorija Teātris, apkaime: Melburna, Austrālija, autors: Fonds INITIUM


Materiālu sagatavošana iestudējumam ar Melburnas latviešiem / Gathering material for a theatre production with Latvians of Melbourne

230€  līdz šim no   3,000€
230€  /   3,000€
0 Sekundes atlikušas

230€ (7%)

4 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 3,000€ līdz Augusts 06, 2022 un tādēļ netika finansēts
balsot0

-LV-

  • Pirmā izpētes brauciena izdevumi - 700 euro

  • Pētniecība, dokumentēšana - 1150 euro

  • Dramaturģijas veidošanas uzsākšana - 1000 euro

  • 5% komisijas maksa - 150 euro

Līdzšinējo izdevumu segšanai projekts saņēmis līdzfinansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda un Latviešu kultūras biedrības TILTS.

/ENG/

  • First research trip expenses - 700 euro

  • Research, documentation - 1150 euro

  • Dramaturgy first phase - 1000 euro

  • Projektu Banka 5% commision - 150 euro

Project has been already partly financially supported by The State Culture Capital Foundation of Latvia and Latvian Cultural Association TILTS.

Fonds INITIUM

Par Fonds INITIUM

Platforma kultūras, sabiedrības un izglītības iniciatīvu attīstībai un kopienas teātra (Applied Theatre) metožu apgūšanai.

Uzdod jautājumu