Logo icon

Aktīvs Bārbelē v.2.0.

Kategorija Pilsētvide, apkaime: Bārbele, Vecumnieku novads, autors: biedrība "Jaunatne smaidam"


Bārbeles jaunieši vēlas izveidot kvalitatīvu un drošu ielu vingrošanas laukumu Bārbeles ciemata centrā.

30€  līdz šim no   6,480€
30€  /   6,480€
0 Sekundes atlikušas

30€ (0%)

4 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 6,480€ līdz Decembris 29, 2017 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Jauniešu organizācija biedrība "Jaunatne smaidam" jau vairāk kā 12 gadus īsteno aktivitātes jauniešu līdzdalības sekmēšanai un vietējās kopienas attīstībai. Mūsu misija ir darboties kā impulsam sabiedrības izaugsmes un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipu nostiprināšanai.

Image title Image title Image title

Pēdējo 10 gadu laikā biedrība "Jaunatne smaidam" aktīvi strādājusi pie "Jauniešu mājas" attīstības Bārbelē. Pamestu un sagruvušu noliktavas ēku esam pārvērtuši par jauniešu centru - vietu, kur jauniešiem iegūt informāciju, apgūt jaunas prasmes, lietderīgi pavadīt iespējas. Ikdienā strādājot ar jauniešiem esam sapratuši, ka viens no veiksmīgākajiem veidiem, kā sasniegt jauniešus, ir strādāt ar āra dzīves un piedzīvojumu pedagoģijas metodēm. Paralēli jauniešu centram esam attīstījuši sporta tūrisma klubu, organizējam piedzīvojuma sacensības, mācām pārvarēt bailes un izkāpt ārpus savas komforta zonas, izmantojot zemās un augstās virves, iepazīstam nozīmīgas vietas, dodoties pārgājienos un, protams, nometņojot.

Ielu vingrošanas laukuma izveide līdzās "Jauniešu mājai" ir likumsakarīgs solis darba ar jaunatni pilnveidošanai. Tā ir jauniešu iniciatīva savas dzīvestelpas uzlabošanai. Kā jauniešu organizācija uzskatām par savu pienākumu atbalstīt jauniešu iniciatīvas. Tieši tādēļ ir tapis šis projekts. Lai sekmētu jauniešu veselīgu dzīvesveidu un pilnveidotu alternatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, vēlamies izveidot ielu vingrošanas laukumu. Šobrīd jaunieši treniņiem izmanto metāla konstrukciju paliekas, kas ir novecojušas gan morāli, gan fiziski.

Image title