Logo icon
Aiga Zeltiņa

Aiga Zeltiņa

Lielvārde, Lielvārdes pilsēta

Labdarības organizācija, kuras mērķis ir trūcīgo un sociāli mazaisargāto personu labklājības celšana.